SarbogardAllas.hu állásportál jognyilatkozata.

Az IT-Nav Hungary Kft. a továbbiakban, mint Szolgáltató jognyilatkozata.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje azokat a hirdetéseket, vagy tartalmakat az állásportálról, amelyek a Szolgáltató ésszerű mérlegelése alapján nem felelnek meg a Hirdetési feltételeknek, vagy ha bármely olyan tartalom kerül felvitelre, amely a Szolgáltató mérlegelése alapján nem felel meg a Szolgáltató érdekeinek.

Ha Ön a Szolgáltató szolgáltatásainak használata során bármikor hamis tényt közölt a Szolgáltatóval, vagy bármely más módon félrevezette a Szolgáltatót, személyével vagy az üzleti tevékenységének természetével kapcsolatban, a Szolgáltatónak jogában áll, megszüntetnie az Ön jogosultságát a Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybevételére.

Az álláshirdető felhasználó tudomásul veszi, hogy az állásportálon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Az álláskereső felhasználó tudomásul veszi, hogy az állásportálon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért, továbbá a jelentkezésben elküldött tartalmakért a felhasználó felelősséggel tartozik, törvénysértő tartalmak továbbítása, hatósági eljárást vonhat maga után.

A állásportálon közzétett álláshirdetők és álláshirdetések valódiságáért, a közzétett hirdetések információtartamáért a Szolgáltató nem tartozik, anyagi, erkölcsi, szellemi felelőséggel. A közzétett álláshirdetések, megfelelősége, valódisága, tartalma az álláshirdető felhasználót terheli. 

Az állásportálon elhelyezett álláshirdetésekre történő jelentkezések valódiságáért, minőségéért és számáért, a Szolgáltató nem tartozik, anyagi, erkölcsi, szellemi felelőséggel. Az elküldött jelentkezések, megfelelősége, valódisága, tartalma az álláskereső felhasználót terhelik.

A regisztrációt követően a Szolgáltató a felhasználóinak hozzáférést és jogosultságot biztosít a saját információik feltöltéséhez, módosításához vagy akár törléséhez. A hozzáférés nem adható át másnak, kizárólag a regisztrált felhasználót illeti. A hozzáférés illetéktelenekhez történő kerüléséből, átadásából eredő károk kizárólag a felhasználót terhelik.

Álláshirdető felhasználó számára a Szolgáltató felületet biztosít, ahol kezelheti a hirdetéseit, kikapcsolhatja, bekapcsolhatja a kiemelési idő alatt tetszőlegesen. Szolgáltató a felhasználói hibákból (pl. Lekapcsolt hirdetés) eredő károkért nem vállal felelősséget. 

Álláshirdető felhasználó egy álláshirdetésben, csak egy pozíciót hirdethet meg, amennyiben másik pozíciót szeretne feladni, azt csak egy külön hirdetésben teheti meg.

Álláshirdető felhasználó a feladott álláshirdetés munkakörét soha nem változtathatja meg az adott hirdetésen, csak a tartalmi részét vagy a munkavégzés helyét módosíthatja.

Álláskereső felhasználók számára a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások díjmentesen vehetők igénybe.

Álláshirdető felhasználó a regisztrációval és a hirdetés feladásával elfogadja a Szolgáltató aktuális hirdetési feltételeit és díjcsomagjait, tudomásul veszi a hirdetési opciókban foglaltalak.

Az új vagy meglévő hirdetések feladása szerkesztése minden esetben moderáláson esnek át. Az álláshirdetés a moderálás után és a hirdetési díj kiegyenlítése után fog megjelenni az állásportálon.

A jogosulatlan hozzáférésekből eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik anyagi, erkölcsi, szellemi felelőséggel. 

A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrákat hajtson végre.

Az állásportál teljes egészében - a reklámokkal, hirdetésekkel együtt - szerzői jogvédelem alatt áll.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az oldalról és lapokról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
c) nem kereskedelmi célra használja fel az átvett információkat.

Az állásportál pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Copyright © 2010-2021 - IT-Nav Hungary Kft. Minden jog fenntartva!